Czynności sprawdzające stan majątkowy firmy

0
2002
Czynności sprawdzające stan majątkowy firmy

Wycena przedsiębiorstw to czynności zmierzające do określenia wartości firmy. Podstawowym celem określenia wartości przedsiębiorca jest utworzenie opinii na temat wartości. Wycena przedsiębiorstw traktowana jest jako wartość, która ułatwi wymianę gotówki na prawa, np. w spółkach akcyjnych.

1. Potrzeba określenia wartości spółki

Przedsiębiorstwo określa swoją wartość między innymi w takich sytuacjach jak np.: umów kupna – sprzedaży, postępowań cywilno-prawnych, weryfikacji zdolności kredytowych, scalania lub podziału przedsiębiorstw, postępowań upadłościowych, likwidacyjnych czy układowych a także na potrzeby podatkowe.

Zdarza się tak, że sami właściciele konkretnego przedsiębiorcą chcą wiedzieć, ile jest warta ich działalność. Wówczas rzetelne sporządzenie wyceny oddaje się w ręce profesjonalnych firm lub biegłych z tego zakresu.

2. Metody

Wycena przedsiębiorstwa może być wykonana na podstawie następujących metod. Metoda majątkowa – jest to najstarsza ale najczęściej stosowana metoda, polegająca na określeniu różnicy pomiędzy aktywami a pasywami przedsiębiorstwa. Kolejną metodą jest metoda DCF – czyli zdyskontowanych przypływów pieniężnych. Polega ona na wskazaniu przyszłych zarobków firmy a w kolejnym elemencie – do sprawdzanie ich do wartości bieżącej.

Kolejna metoda to – metoda porównawcza. Polega ona na bazie wyceny konkurencyjnych firm, które notowane są na giełdzie w danej branży. Metoda opcyjna – używana przy wycenie określonych rodzajów aktywów np. opcja kupna lub opcja sprzedaży.

3. Brak podstaw prawnych

Co ważne, w Polsce nie występują uregulowania ustawowe, które pomagałyby w wycenie przedsiębiorstw. Brakuje regulacji, kto może tego dokonywać (np. certyfikowane firmy lub osoby po określonych szkoleniach) oraz jak ta wycena powinna przebiegać i jaki dokument końcowy powinien ją określać.

Dlatego też taką wyceną obecnie zajmują się biegli rewidenci, biegli sądowi z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz specjalnie stworzone do tego firmy. Warto podkreślić, iż sporządzenie takiej wyceny jest niezwykle czasochłonne i wymaga obszernej wiedzy (nie tylko o konkretnej firmie, ale i konkurencji panującej na rynku w danej branży oraz o prognozach na przyszłe lata).

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here