Księgowość rolnicza – czyli kiedy rolnik ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

0
13281
Księgowość rolnicza – czyli kiedy rolnik ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Rolnicy są zwolnieni z podatku dochodowego (poza działami specjalnymi produkcji rolnej), ale niekoniecznie z obowiązku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. W jaki sposób uregulowano tę kwestię w prawie? Dowiedz się, kiedy rolnika obejmuje konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Działy specjalne produkcji rolnej – kiedy obowiązuje pełna księgowość?

Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych jest uregulowany osobno dla rolników uzyskujących przychody w ramach działów specjalnych produkcji rolnej i odrębnie dla tych prowadzących gospodarstwo rolne w świetle ustawy o podatku rolnym. W przypadku pierwszej z grup opodatkowanie przychodów określa ustawa o PIT. Znajdują się w niej przepisy ustalające obowiązek prowadzenia ksiąg, również ksiąg rachunkowych. W rozstrzygnięciu sprawy tego, czy osoba uzyskująca przychody z działów specjalnych produkcji rolnej musi prowadzić pełną księgowość, kluczowy jest zapis art. 24a ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT. Obowiązek prowadzenia ksiąg przez osoby uzyskujące przychody z działów specjalnych produkcji rolnej uzależniono tam od dokonania zgłoszenia zamiaru ich prowadzenia. Trzeba przy tym zaznaczyć, że termin „księgi” odnosi się do podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz do ksiąg rachunkowych.

Jeżeli zatem rolnik, który uzyskuje przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, nie zgłosił chęci prowadzenia ksiąg, nie ma obowiązku ich prowadzenia niezależnie od wielkości uzyskanych przychodów. Nawet jeśli przekroczy limit obrotów wynoszący 1.200.000 euro, jest to bez znaczenia. Dzieje się tak dlatego, że obowiązek prowadzenia ksiąg, w tym ksiąg rachunkowych, został uregulowany w ustawie o PIT w sposób odrębny, odmiennie niż w ustawie o rachunkowości, a sama ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych to przepis szczególny w stosunku do ustawy o rachunkowości. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeśli rolnik nie zgłosi zamiaru prowadzenia ksiąg, jest zatem określany na podstawie norm ryczałtowo-szacunkowych z ustawy o PIT, nawet wtedy, gdy przychód przekroczy wspomniany limit z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne a obowiązek pełnej księgowości

Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne, czyli uzyskujący przychody z działalności rolniczej poza działami specjalnymi produkcji rolnej, nie mogą powoływać się na regulacje ustawy o PIT w kwestii obowiązku prowadzenia ksiąg lub jego braku. Oznacza to, że muszą dostosować się oni do zapisów ustawy o rachunkowości. Przepisy te odnoszą się m.in. do osób fizycznych, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy osiągnęły co najmniej równowartość 1.200.000 euro w złotówkach. Artykuł 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości dotyczy też działalności rolniczej. Oznacza to, że rolnicy mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, o ile osiągnęli limit 1.200.000 EUR obrotów ze sprzedaży. Regulacje wynikające z przepisów nie zależą od sposobu opodatkowania i prowadzenia działalności. Obowiązek ewidencyjny nie wiąże się też z obowiązkiem ustalania podstawy opodatkowania dla potrzeb podatku dochodowego

Samodzielne prowadzenie pełnej księgowości może okazać się trudne i skomplikowane. Warto zatem sięgnąć po nowoczesne rozwiązania, które znacznie ułatwią to zadanie. Na stronie wfirma.pl/ksiegowosc udostępniane są proste w obsłudze narzędzia do księgowości i fakturowania online. Przyjazny system oferuje wiele możliwości. Dzięki platformie masz szansę między innymi wygodnie prowadzić KPiR, ewidencjonować przychody, wysyłać e-deklaracje, zarządzać sprzedażą, planować amortyzację środków trwałych. To tylko niektóre z funkcji innowacyjnego systemu. Co ważne, przyjazną platformę do prowadzenia księgowości online można obsługiwać z każdego miejsca, by sprawnie zarządzać swoją działalnością. Rozwiązania dostarczane przez Wfirma są w pełni bezpieczne. Ich aktualne aktualizacje zapewniają też zgodność z obowiązującym prawem i dostosowują się do potrzeb klientów. Dzięki księgowości online możesz mieć stały wgląd w swoją księgowość, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy ekspertów.

W określonych przypadkach rolnicy muszą prowadzić pełne księgi rachunkowe. Obowiązek ten ma jednak swoje korzyści. Pozwala on lepiej kontrolować finanse, zapanować nad posiadanym majątkiem i na bieżąco kontrolować zaciągnięte zobowiązania czy należności. Co ważne, również rozwijanie gospodarstwa rolnego staje się sprawniejsze dzięki danym uzyskanym poprzez prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto skorzystać z nowoczesnych, wygodnych narzędzi księgowości online.

[Głosów:12    Średnia:2.5/5]
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here