Co chroni RODO?

0
60

Co chroni RODO?

Co chroni RODO?

Wprowadzenie

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to unijne prawo, które ma na celu zapewnienie ochrony prywatności i danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu uregulowanie sposobu gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez podmioty trzecie.

Dlaczego RODO jest ważne?

RODO ma na celu zapewnienie większej kontroli nad danymi osobowymi obywateli UE. W erze cyfrowej, gdzie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w ogromnych ilościach, ochrona prywatności stała się niezwykle istotna. RODO daje obywatelom UE prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania. Ponadto, RODO wprowadza surowsze kary dla podmiotów, które nie przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Podstawowe zasady RODO

1. Zgoda na przetwarzanie danych

RODO wprowadza zasadę, że przetwarzanie danych osobowych jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to wyraźną zgodę. Zgoda musi być udzielona dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie. Podmiot przetwarzający musi udokumentować tę zgodę.

2. Prawo do informacji

RODO nakłada na podmioty przetwarzające obowiązek informowania osób, których dane dotyczą, o celu przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach danych oraz okresie przechowywania danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do pełnej i zrozumiałej informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych.

3. Prawo do dostępu i poprawiania danych

RODO daje osobom, których dane są przetwarzane, prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, może żądać od podmiotu przetwarzającego udostępnienia informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych.

4. Prawo do bycia zapomnianym

RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub jeśli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na ich przetwarzanie.

5. Prawo do przenoszenia danych

RODO daje osobom, której dane są przetwarzane, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego podmiotu przetwarzającego. Osoba, której dane dotyczą, może żądać, aby jej dane osobowe zostały przekazane w formacie umożliwiającym ich łatwe przeniesienie.

6. Ograniczenie przetwarzania danych

RODO wprowadza prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, na przykład w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podsumowanie

RODO jest ważnym unijnym prawem, które ma na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli UE. Wprowadza ono szereg zasad i praw, które mają zapewnić większą kontrolę nad danymi osobowymi. Podmioty przetwarzające muszą przestrzegać tych zasad, aby uniknąć surowych kar. Dlatego ważne jest, aby każdy, kto przetwarza dane osobowe, zapoznał się z zasadami RODO i dostosował swoje działania do jego wymogów.

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z RODO i zabezpiecz swoje dane osobowe!

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here