Czy oprócz RODO w Polsce obowiązuje również ustawa o ochronie danych osobowych?

0
61

Czy oprócz RODO w Polsce obowiązuje również ustawa o ochronie danych osobowych?

W Polsce, ochrona danych osobowych jest zagwarantowana przez dwa główne akty prawne: Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz ustawa o ochronie danych osobowych. Często pojawia się pytanie, czy oba te akty prawne są obowiązujące i jakie są między nimi różnice.

RODO – nowoczesne podejście do ochrony danych osobowych

RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, jest unijnym aktem prawnym, który weszło w życie 25 maja 2018 roku. Jego celem jest ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. RODO wprowadza nowoczesne podejście do ochrony danych osobowych, uwzględniając zmieniające się technologie i wyzwania związane z przetwarzaniem danych.

RODO wprowadza szereg nowych obowiązków dla podmiotów przetwarzających dane osobowe, takich jak firmy, instytucje publiczne czy organizacje non-profit. Wprowadza również nowe prawa dla osób, których dane są przetwarzane, takie jak prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych czy prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ustawa o ochronie danych osobowych – polskie przepisy

Obok RODO, w Polsce obowiązuje również ustawa o ochronie danych osobowych. Jest to krajowy akt prawny, który reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych na terenie Polski. Ustawa ta została uchwalona w 1997 roku i od tego czasu była wielokrotnie zmieniana, aby dostosować się do zmieniających się realiów.

Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza dodatkowe przepisy, które nie są zawarte w RODO. Dotyczą one m.in. przetwarzania danych w sektorze publicznym, przetwarzania danych w celach archiwalnych, statystycznych czy naukowych, a także przetwarzania danych w celach marketingowych.

Różnice między RODO a ustawą o ochronie danych osobowych

Mimo że RODO i ustawa o ochronie danych osobowych mają na celu ochronę danych osobowych, istnieją pewne różnice między tymi aktami prawnymi. RODO jest unijnym rozporządzeniem, co oznacza, że ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE. Ustawa o ochronie danych osobowych natomiast jest krajowym aktem prawnym, który obowiązuje tylko na terenie Polski.

RODO wprowadza bardziej szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, natomiast ustawa o ochronie danych osobowych zawiera dodatkowe przepisy, które nie są objęte RODO. W praktyce oznacza to, że podmioty przetwarzające dane osobowe muszą spełniać wymagania obu aktów prawnych.

Podsumowanie

W Polsce, ochrona danych osobowych jest zagwarantowana zarówno przez RODO, jak i przez ustawę o ochronie danych osobowych. RODO wprowadza nowoczesne podejście do ochrony danych osobowych, uwzględniając zmieniające się technologie i wyzwania związane z przetwarzaniem danych. Ustawa o ochronie danych osobowych natomiast reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych na terenie Polski, wprowadzając dodatkowe przepisy, które nie są objęte RODO.

Ważne jest, aby podmioty przetwarzające dane osobowe przestrzegały zarówno przepisów RODO, jak i ustawy o ochronie danych osobowych, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych swoich klientów i użytkowników.

Tak, oprócz RODO w Polsce obowiązuje również ustawa o ochronie danych osobowych.

Link tagu HTML: https://www.mediaboss.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here