Giełda warszawska

0
1559
giełda warszawska

Staroskandynawskie słowo gildi i niemieckie die Gilde oznaczają zebranie, stowarzyszenie. Na terenie Niemiec, a za ich przykładem na terenie innych państw Europy rzemieślnicy jednego zawodu oraz kupcy wstępowali to gildii, które dbały o interesy swoich członków. Najpotężniejszymi gildiami były zazwyczaj stowarzyszenia kupieckie.

Od słowa gildia pochodzi polskie określenie giełda. Pod tym pojęciem rozumiemy miejsce spotkania handlowego, podczas którego sprzedaje się towary. Ceny tych towarów są ogłaszane w codziennych notowaniach. Wszystkie transakcje zawierane na giełdzie muszą być oparte na regulaminie obowiązującym wszystkich uczestników giełdy – sprzedających i kupujących,

Transakcje typowe dla giełdy zawierano już w późnym średniowieczu. Ale były one nieczęste i zawierane często w przypadkowych miejscach. Pierwszy budynek wzniesiony specjalnie na potrzeby giełdy powstał w Antwerpii w 1531 roku. W centrum budowli znajdował się tzw. ring – to miejsce wydzielone specjalnie do zawierania transakcji. Dzisiaj każda giełda ma zazwyczaj kilka ringów.

Wzorem Antwerpii zaczęto wznosić budynki giełd w innych krajach europejskich. Wiek XVI i następujący po nim wiek XVII to dominacja giełd niderlandzkich. W 1801 roku w Londynie powstała giełda, której znaczenie urosło błyskawicznie. Do dzisiaj giełda londyńska jest jednym z filarów światowego obrotu towarowego.

Giełdy w zależności od tego, czym handlują dzieli się na:
– giełdy towarów
– giełdy usług,
– giełdy instrumentów finansowych.

Pierwszy typ giełdy to miejsce handlu towarami. Towary są jednorodne, o tej samej jakości, dające ująć się w określone standardy, w dużych ilościach. Na giełdzie tych towarów fizycznie nie ma. Dlatego istotna jest standaryzacja – wystarczą symbole i dane liczbowe, aby kupujący lub sprzedający wiedzieli jakiego towaru dotyczy transakcja.
Giełdy usług mają mniejsze znaczenie. Zazwyczaj dotyczą usług transportowych oraz ubezpieczeniowych.

Najważniejszym miejscem obrotu handlowego współczesnego świata są giełdy instrumentów finansowych. Udział w transakcjach biorą głównie banki, instytucje finansowe reprezentujące władze państw, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne. W imieniu sprzedających lub kupujących działają brokerzy.

pieniądze

Wśród najważniejszych giełd handlujących instrumentami finansowymi są giełdy papierów wartościowych. Tu obraca się akcjami, obligacjami, prawami poboru. Do obrotu dopuszcza się również instrumenty niebędące papierami wartościowymi takie jak kontrakty terminowe oraz opcje.
Symbolem giełdy są dwa zwierzęta: byk i niedźwiedź. Byk to symbol hossy, sukcesu, wzrostu wartości akcji; niedźwiedź symbolizuje spadek wartości, czyli bessę. Od tych symboli pochodzą nazwy strategii inwestowania na giełdzie – strategia grania na wzrost cen zwana strategią byka i odwrotna do niej strategia niedźwiedzia.

W Polsce Giełda Papierów Wartościowych działa w Warszawie

Za początek giełdy uważa się powstałą w maju 1817 roku Giełdę Kupiecką. Działalność giełdy wstrzymywana była z powodu ważnych wydarzeń dziejowych, np. Powstania Listopadowego, wojen światowych. Po II wojnie władze komunistycznej Polski nie otworzyły giełdy. Dopiero w marcu 1991 Sejm RP zmienił prawo i miesiąc później w Warszawie powstała Giełda Papierów wartościowych. Pierwszym prezesem zarządu giełdy został Wiesław Rozłucki. Ten wybitny ekonomista na czele giełdy stał do 2006 roku.

Notowania giełdowe prowadzi się w codziennie. Rano przed otwarciem giełdy przyjmowane są zlecenia na otwarcie. Następnie określa się kurs na otwarcie, który obowiązuje do godzin popołudniowych. 10 minut przed zamknięciem giełdy następuje tak zwana faza na zamknięcie – to czas na składanie i przyjmowanie zleceń na zamknięcie. Po tej fazie odbywa się zamknięcie i ogłoszenie kursów na zamknięcie. Część akcji mających tak zwany kurs notowań ciągłych może zmieniać ceny w sposób ciągły. Akcje z kursem notowań jednolitych zmieniają cenę tylko dwa razy dziennie.

Warszawa

Różnica między ceną otwarcia i zamknięcia określana w ujęciu kwotowym i procentowym obrazuje wzrost lub spadek notowań danej spółki. Mechanizm wzrostów lub spadków cen papierów wartościowych jest bardzo skomplikowany i nie zawsze przekłada się wprost na sukcesy finansowe spółek. Giełda warszawska swoją niestabilność dość często zawdzięcza spekulacyjnym operacjom walutowym na innych rynkach.

Wahania notowania polskiej waluty spowodowany wzrostem wartości dolara, franka szwajcarskiego, euro czy jena są zjawiskiem naturalnym, wliczonym w ryzyko. Na zawirowania na giełdzie mają wpływ również wydarzenia polityczne. Naturalna sieć powiązań i zależności między giełdami wywołuje zjawisko domina – w przypadku krachu na największych giełdach załamują się wszystkie inne.

[Głosów:1    Średnia:1/5]
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here