Makler giełdowy

0
2473
inwestowanie na giełdzie

Zanim przejdziemy do przybliżenia zawodu maklera giełdowego, warto wspomnieć czym właściwie jest giełda. Najprościej mówiąc jest to spotkanie handlowe podczas którego sprzedawane są określone towary. Takie spotkanie musi mieć określone miejsce i czas, a ponadto towary muszą mieć określone ceny, które ogłaszane są w codziennych notowaniach giełdowych.

Wyróżniamy dwa rodzaje giełdy – giełdę państwową oraz giełdę korporacyjną. Giełda ma również ściśle określoną strukturę organizacyjną, której władzę stanowią zazwyczaj: rada i zarząd giełdy, walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz komisje giełdowe. Do komisji giełdowych zalicza się izbę maklerską, sąd rozjemniczy, biuro rozliczeń oraz sąd honorowy.

Makler na giełdzie jest swego rodzaju pośrednikiem

Do zadań maklera giełdowego należy przede wszystkim za przekazywanie zleceń maklerskich, a także za zweryfikowanie ich zgodności z przepisami, które obowiązują na giełdzie. Makler giełdowy odpowiada także za przygotowywanie analiz, komentarzy, rekomendację oraz doradztwo inwestorom. Wszelkie przepisy dotyczące funkcjonowania domów maklerskich uregulowane zostały w Kodeksie Dobrej Praktyki Domów Maklerskich. Maklerzy giełdowi są zatrudniani nie tylko w domach maklerskich, ale również w bankach, Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystwach Emerytalnych, Spółkach Giełdowych, a także mogą być zatrudniani przez Prywatnych Inwestorów.

Aby zostać maklerem giełdowym trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim przyszły makler giełdowy musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych. Makler giełdowy nie może skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi papierami wartościowymi oraz pieniędzmi.

Maklerzy giełdowi muszą pozytywnie zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną dla maklerów. Po zdanym egzaminie makler giełdowy zostaje wpisany na listę maklerów przez Komisję Nadzoru Finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu. Licencja zostanie nadawana dożywotnio, jeżeli makler naruszy przepisy związane z wykonywaniem zawodu lub wskutek ubezwłasnowolnienia.

W Polsce jest tylko jedna placówka, która oferuje studia specjalizujące się w kształceniu maklerów i jest to Kolegium Ekonomiczne Uniwersytetu Gdańskiego. Niemniej, na pracę maklera decydują się absolwenci studiów ekonomicznych lub finansów i bankowości.

makler

Zawód maklera giełdowego cieszy się popularnością przez wzgląd na prestiż oraz wysokie zarobki. Jednakże jak w każdej pracy, początkujący maklerzy mogą liczyć na zarobki oscylujące w okolicach 3 tysięcy złoty. Doświadczony makler może zarabiać nawet ponad 10 tysięcy miesięcznie. Powyższe stawki są kwotami bez dodatków, które stanowią często dziesięciokrotność miesięcznej wypłaty.

Najwięcej zarabiają maklerzy, którzy wykonują swoją pracę w stolicy lub chociaż w województwie mazowieckim. Prestiż wykonywania tego zawodu wiąże się z dość małą ilością osób zajmujących to stanowisko. Maklerów na polskim rynku jest około 3000 tysięcy. Jednakże, warto mieć na uwadze ogromny stres oraz odpowiedzialność za cudze finanse, które towarzyszą na co dzień w ich pracy.

Maklerów dzieli się na dwie podstawowe grupy: maklerów front office i maklerów back office. Ci pierwsi pracują w biurach maklerskich i mają głównie kontakt z klientem indywidualnym lub instytucjonalnym. Do ich obowiązków należy zakup i sprzedaż akcji na giełdzie oraz dokonywania inwestycji przy odpowiedniej weryfikacji zdolności finansowej osoby zlecającej. Maklerzy back office odpowiedzialni są za nadzorowanie pracy maklerów działających w strefie front office. Pełen sukces jest wtedy, gdy maklerzy z obydwu obszarów potrafią ze sobą współpracować i zapewniać jak najlepsze wyniki dla zleceniodawcy.

Wiele osób zapewne zastanawia się czy makler giełdowy może inwestować swoje osobiste pieniądze, jednak odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Z prawnego punktu widzenia, makler może inwestować swój majątek w dowolne akcje czy też inwestycje.

makler gieldowy

Niemniej jednak, wskazane jest aby makler giełdowy informował komórkę nadzorującą o dokonywanych przez siebie inwestycjach. Jeżeli makler pracuje dla klienta lub klientów indywidualnych, wówczas wskazane jest, aby nie inwestował swojego prywatnego kapitału np. w te same akcje w które inwestuje pieniądze klienta wobec którego świadczy usługi.

Reasumując makler giełdowy cieszy się ogromnym szacunkiem wśród społeczeństwa, ale od samego maklera wymaga wielkiego zaangażowania, odpowiedzialności oraz refleksu.

[Głosów:2    Średnia:1.5/5]
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here