Leasing dla rolników – kluczowe informacje

0
1402
Leasing dla rolników

Wsparcie procesu inwestycyjnego, podejmowanego przez właścicieli polskich gospodarstw rolnych, może stać się szansą na wyrównanie poziomów rozwoju obszarów rolniczych krajów należących do Unii europejskiej oraz zmianę stereotypowej oceny utrwalonej przez lata i mówiącej o rozdrobnieniu, przeludnieniu i zacofaniu technologicznym rodzimej wsi.

Wieloźródłowa statystyka tematyki inwestycyjnej w rolnictwie

Analizując bazy danych w różnych obszarach związanych z działalnością rolniczą i powiązanym z nią sektorem inwestycyjnym można wysnuć ciekawe, a w niektórych punktach zaskakujące wnioski.

Do badań porównawczych użyto między innymi:

1. data base firm leasingowych

2. zasoby programu dla obszarów wiejskich związanych z linią działania pod nazwą „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Okres rozpatrywany zawiera się w czasie spowolnienia gospodarczego i pokazuje, że choć w innych sektorach wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem zmalała, to trend nie dotknął rolnictwa. Odwrotnie, zaobserwowano wzrost podpisanych umów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wymieniony już program Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, który zapewnia rolnikom stały dopływ gotówki potrzebnej do pokrycia wymaganej części kosztów.

Niewątpliwie leasing dla rolników jest możliwy dzięki dobrej ofercie firm leasingowych, dającej możliwości zaciągającym pożyczkę, dotrzymania terminów zawartych w harmonogramie spłat.

Rodzaje leasingów dostępnych w ofercie dla rolników

Idea leasingu pozwala na pełne wykorzystanie lewarowania środków trwałych. Można posiadać na wyłączne użytkowanie maszyny bez konieczności angażowania w nie pełnej wartości w gotówce. Leasing rolniczy dodatkowo daje możliwość obsługi wierzytelności z bieżących wpływów, których źródłem jest nabyty sprzęt.

Pakiet dostępny dla gospodarstw rolnych zawiera trzy rodzaje umów

1. Leasing operacyjny

Dogodnością tej formy nabycia środka trwałego jest możliwość rozłożenia należności podatku VAT na raty. W praktyce do każdej miesięcznej wpłaty doliczana jest proporcjonalna część sumy podatku.

Z leasingu operacyjnego korzystają więc podmioty będące płatnikami wymienionego podatku. Umowy zaś opiewają na duże sumy pokrywające wartość drogiego sprzętu i zawierane są na dłuższy okres niż średnia arytmetyczna przypadająca na wszystkie rodzaje umów.

Środek trwały, przez okres kredytowania jest własnością firmy leasingującej. W związku z tym nie ma konieczności dokonywania formalnego przeniesienia praw do przedmiotu. Jednak to leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Użytkownik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłaty poniesione podczas postępowania przygotowawczego i raty leasingowe do wysokości raty kapitałowej wraz z odsetkami przypadającymi na wybrany okres.

Po upłynięciu terminu zawartego w umowie środek trwały wraca do leasingodawcy lub po uiszczeniu sumy wykupu przechodzi trwale na własność rolnika.

Dla pełnego wykorzystania możliwości obniżenia zobowiązań finansowych umowa leasingu operacyjnego musi zawierać pewne punkty. Pierwszy, to okres, na jaki jest podpisana. Kardynalne znaczenie w tej kwestii ma czas przeznaczony na jednostkową amortyzację środka trwałego. Umowa na czas określony musi być skonstruowana tak, by obejmowała dwie piąte czasu potrzebnego na zamortyzowanie maszyny. Ponadto firma prowadzona przez pożyczkobiorcę musi osiągać poziom obrotów nakazujący prowadzenie pełnej rachunkowości podatkowej.

2. Leasing finansowy

Odwrotnie niż w przykładzie pierwszym leasing finansowy to zobowiązanie krótkoterminowe, a zainteresowany prowadzi działalność z rozliczeniem w formie ryczałtu. Skróceniu czasu finansowania sprzyja niższa wartość rzeczy, co przekłada się na wyższy udział własny pożyczkobiorcy. Niestety gorszą stroną umowy jest konieczność uiszczenia w całości kwoty podatku VAT.

Inaczej niż w punkcie pierwszym, rzecz ma się z amortyzacją sprzętu. Tu odpisów amortyzacyjnych dokonuje rolnik, ponieważ przedmiot umowy zaliczony jest od początku do majątku jego substancji trwałej.

Po upływie terminu, na jaki zawarta była umowa i pomyślnym zamknięciu rozliczeń finansowych, przedmiot leasingowany przechodzi na własność dotychczasowego użytkownika.

3. Rolnicza pożyczka leasingowa

Niezwykle popularna forma finansowania. Charakteryzuje się prostotą od strony formalnej.

Otrzymanie pożyczki leasingowe jest dobrze oceniane w procesie rozliczenia ryzyka związanego z przyznawaniem funduszy europejskich.

Kwestia własności, ze względów psychologicznych bardzo ważna dla środowiska, również sprzyja podpisywaniu umów w tej właśnie konwencji. Przedmiot umowy jest od początku trwania umowy własnością przedsiębiorcy rolnego.

Polecana jest dla rolników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale nie są płatnikami VAT.

Do zawarcia umowy potrzebne jest zabezpieczenie. Opcjonalnie do wykorzystania są:

a) cesja z polisy ubezpieczeniowej dokonana na rzecz leasingodawcy

b) zastaw rejestrowy maszyny

c) deklaracja wekslowa

d) dotacja pochodząca z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; ostatnia opcja działa na rzecz zwiększenia popularności tej opcji leasingowania środków trwałych; dotacja oferowana przez ARiMR z jednej strony zabezpiecza interesy firmy leasingowej, z drugiej zaś strony wspomaga rolnika, ponieważ jest przeznaczona na spłatę zobowiązania.

Podsumowanie

Kilka opcji w zestawie pozwala na skalowanie systemu rozpatrywanego całościowo, jako finansowanie inwestycji rolniczych. Różnorodność ofert daje możliwość dokonania wyboru przez zainteresowanych. Jest to niezwykle ważne dla rozwoju obszarów rolniczych, u których cykl produkcyjny związany jest z sezonowością ograniczoną następującymi po sobie porami roku.

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here