Kontrakty futures – instrumenty pochodne

0
675
Kontrakty futures

W odróżnieniu od instrumentów dłużnych oraz akcji powodem stosowania kontraktów terminowych jest transfer ryzyka, a nie, jak w wymienionych przypadkach transfer kapitału. Instrumenty pochodne, do których zaliczają się kontrakty futures, zostały wprowadzone na rynki finansowe w celu ograniczenia ryzyka, jakim był wzrost zmienności kursów walutowych, stóp procentowych, cen towarów i akcji. Działo się to już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Od tamtego czasu powstało mnóstwo narzędzi usprawniających zawieranie kontraktów terminowych, jednak ich idea pozostała ta sama.

Kontrakty futures – instrumenty pochodne

O instrumencie pochodnym mowa jest wtedy, kiedy jego wartość zależna jest od innego instrumentu finansowego noszącego miano instrumentu bazowego (podstawowego).

Instrumenty pochodne wykorzystuje się w celu:

  • Spekulacji;
  • Zabezpieczenia przed ryzykiem transakcji;
  • Arbitrażu.

Kontrakty terminowe futures są instrumentami symetrycznymi, w których obie strony przyjmują na siebie zobowiązania. Inaczej mówiąc, są rodzajem umowy, zawieranej pomiędzy kupującym a sprzedającym, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać nabywcy określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę we wcześniej ustalonym terminie realizacji.

Czynnikiem decydującym o zawarciu transakcji jest kurs i wartość kontraktu.

Kupując kontrakt futures np. na podstawie notowań kontraktów terminowych w czasie rzeczywistym, inwestor wychodzi z założenia, że wartość instrumentu podstawowego będzie rosła. Analogicznie, sprzedaż wynika z przekonania o spadku wartości instrumentu bazowego.

W każdym przypadku zysk osiąga ta strona umowy, której przewidywania były poprawne.

Ustalając ostateczną cenę kontraktu futures, co dzieje się na podstawie złożonego zlecenia, obie strony umowy mają dwie możliwości:

  1. Oczekiwanie na termin wygaśnięcia, przez co rozumie się dostarczenie instrumentu bazowego i rozliczenie kontraktu po cenie ustalonej w momencie jego zawarcia.
  2. Zamknięcie pozycji przed terminem wygaśnięcia, co oznacza wykonanie przez stronę umowy transakcji odwrotnej. Zamknięcie pozycji odbywa się po aktualnej cenie, czyli istnieje realna możliwość, że każda ze stron kontraktu terminowego może zyskać lub stracić, decydując się na zamknięcie pozycji przed terminem wygaśnięcia.

Kontrakty futures na platformie sprzedażowej

Zaletą kontraktów futures jest to, iż nie ma konieczności posiadania przez inwestora pełnej kwoty równej wartości instrumentu, który nabywa. Do zawarcia transakcji wystarczy część ceny. Jest to tzw. depozyt zabezpieczający, którego wniesienie pozwala zastosować dźwignię finansową.

W takich wypadkach przewagę mają użytkownicy platformy sprzedażowej, w której portfolio znajdują się zaawansowane narzędzia kontraktów futures oraz wsparcie eksperckie dostępne przez całą dobę.

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here