Zdolność kredytowa – czyli jak nas oceniają instytucje finansowe

0
1539
Zdolność kredytowa – czyli jak nas oceniają instytucje finansowe

Osoby zainteresowane zaciągnięciem kredytu lub pożyczki muszą przejść przez specjalny proces analizy ich zdolności finansowych do spłaty danego zobowiązania finansowego w terminie. Żaden bank bądź inna instytucja bowiem nie udzieli kredytu pochopnie narażając się tym samym na wysokie ryzyko związane z jego nieuregulowaniem. Ocena zdolności kredytowej stanowi główny parametr decydujący o tym, czy konsument otrzyma potrzebne mu środki finansowe oraz o jaką maksymalnie kwotę może się ubiegać. Weryfikację ów czynnika nakazuje Ustawa o kredycie konsumenckim, która obliguje instytucje finansowe do jego oceny przed zawarciem umowy kredytowej.

Czym jest zdolność kredytowa?

Artykuł 4 tekstu jednolitego Ustawy o kredycie konsumenckim z roku 2017 definiuje zdolność kredytową jako możliwość konsumenta do spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego zgodnie z wyznaczonym w umowie terminem wraz z kosztami jego obsługi. Szacuje się ją na podstawie informacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami przekazanych przez wnioskodawcę oraz danych pozyskanych z baz gospodarczych i kredytowych. Służy ona do wyliczenia tzw. scoringu kredytowego, na podstawie którego wydawana jest decyzja o udzieleniu pożyczki.

Ocena zdolności kredytowej przez instytucje sektora bankowego

Banki, jako instytucje najwyższego zaufania publicznego, bardzo restrykcyjnie podchodzą do tematu oceny zdolności kredytowej. Muszą przekonać się, że osoba, która otrzyma środki będzie w stanie je uregulować bez opóźnień, wywiązując się z tym samym z zawartej umowy. Badanie zdolności do spłaty zobowiązania finansowego dzieli się na dwa etapy: ocenę jakościową i ilościową.

Analiza ilościowa zdolności kredytowej stanowi o aktualnej sytuacji materialnej konsumenta. Do jej przeprowadzenia bierze się pod uwagę źródło i wysokość dochodów, stan zadłużenia oraz miesięczne stałe wydatki. Banki preferują umowy o pracę na czas nieokreślony, taka forma zarobku jest w ich mniemaniu najpewniejsza. Praca na umowę zlecenie lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej obniżają nieco zdolność kredytową. Przez stan zadłużenia należy rozumieć to, ile aktualnie klient przeznacza pieniędzy na uregulowanie innych zobowiązań finansowych (jeśli takowe posiada) a miesięczne stałe koszty utrzymania to głównie opłaty, jak czynsz, prąd czy abonament telefoniczny. W skład analizy jakościowej wchodzą takie czynniki jak historia kredytowa pożyczkobiorcy, a także stan cywilny, liczba członków rodziny, wiek czy wykształcenie. Generalnie osoby bezdzietne mają większe szanse na uzyskanie kredytu, zaś wyższe wykształcenie i wiek średni lub poniżej są faworyzowane przez banki. Dodatkowym atutem korzystnie wpływającym na wizerunek kredytobiorcy jest zabezpieczenie, w postaci nieruchomości lub dóbr ruchomych o określonej wartości.

Ocena zdolności kredytowej przez instytucje spoza sektora bankowego

Podobnie jak banki, instytucje pożyczkowe mają obowiązek weryfikowania zdolności kredytowej potencjalnych klientów. Większość z nich już dawno odeszła od przypiętej im niegdyś etykietki „pożyczek bez zdolności kredytowej”. Dzisiaj, pomimo tego iż firmy pozabankowe w dalszym ciągu ponoszą znacznie wyższe ryzyko kredytowe, znacznie trudniej o chwilówki niż jeszcze 5 lat temu.

Kredyty pozabankowe dla zadłużonych

Fakt, że branża pozabankowa obrała ścieżkę świadczenia usług na podobnej zasadzie jak banki, nie oznacza że konsumenci z trudną sytuacją finansową zostaną wykluczeni poza margines rynku finansowego. Jedną z możliwości uzyskania kredytu dla zadłużonych są zobowiązania finansowe wymagające zastawu czy zabezpieczenia spłaty pożyczki. I choć są to także produkty dla osób prezentujących zdolność kredytową, jej analiza odbywa się na mniej rygorystycznych warunkach. Przykładem są kredyty pod zastaw mieszkania, które udostępnia portal https://inwestum.com.pl.

Chwilówki bez zdolności kredytowej?

Jak informuje artykuł na stronie http://finansowaparabola.pl/pozyczka-na-oswiadczenie-bez-badania-zdolnosci-kredytowej.html, konsumenci często mylą dwa pojęcia: pożyczki bez zdolności kredytowej i pożyczki bez zaświadczeń o dochodach. Ustawa o kredycie konsumenckim nakazuje bezwzględnie weryfikować możliwość pożyczkobiorców do zwrotu zaciągniętego zobowiązania w terminie. Nie wprowadza natomiast obostrzeń co do sposobu oceny tego parametru. Instytucje pozabankowe czynią to bardzo często na podstawie dostarczonych przez klientów informacji we wniosku o pożyczkę. Nie żądają od nich zaświadczeń potwierdzających wysokość i źródło dochodu, stąd tego rodzaju zobowiązania finansowe nazywa się je pożyczkami lub chwilówkami bez zaświadczeń o zarobkach a opisuje je witryna internetowa http://kredytbezzdolnoscikredytowej.pl. Są to jednak w dalszym ciągu produkty finansowe świadczone jedynie tym osobom, które wykażą się zdolnością do ich uregulowania zgodnie z wyznaczonym terminem.

[Głosów:1    Średnia:5/5]
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here